Apel dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotli

kotla

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotli zwraca się do Państwa z prośbą o podjęcie z nami wspólnych działań na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych, bezdomnych, ubogich i innych, wymagających wsparcia w zbliżającym się okresie zimowym, a przebywających na terenie Gminy Kotla.

Zwracam się do Mieszkańców Gminy Kotla o reagowanie na osoby potrzebujące pomocy socjalnej, medycznej, bądź w formie schronienia i zgłaszanie tego faktu do pracowników pomocy społecznej. Dyrektorów szkół gminnych oraz nauczycieli proszę o troskę o uczniów przychodzących do szkoły bez II śniadania i ubranych w odzież nieodpowiednią do pory zimowej i w przypadku wystąpienia takiej sytuacji zgłaszanie tego faktu do pracowników socjalnych. Radnych i Sołtysów Gminy Kotla proszę o informację o przypadkach stwierdzenia obecności w środowisku lokalnym  osób bezdomnych, samotnie zamieszkujących i pozostających bez opieki oraz środków do życia” – apeluje dyrektor Dorota Młodecka.

Celem udzielenia pomocy potrzebującym, którzy własnym staraniem nie są w stanie zapewnić swoich podstawowych potrzeb, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli podejmie właściwe działania. 

Zgłaszanie wyżej wymienionych przypadków można dokonywać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotli, ul. Krzycka 2, bądź też pod nr tel.; 768318852 lub 768318102.

kotla


                                                    

Dodaj komentarz