OŚWIATA

„Przyrodnicza” do likwidacji?

szk

Wczoraj w Technikum nr 6, czyli popularnej „Przyrodniczej” odbyło się zebranie Rady Rodziców. Nie było to zwyczajne zebranie, gdyż Rodzice zaprosili dyrekcję szkoły, uczniów oraz lokalne media. Temat spotkania nie należał do przyjemnych. Dyskusja toczyła się na temat LIKWIDACJI SZKOŁY!

Ze smutkiem i przerażeniem zebrani w sali gimnastycznej słuchali przekazywanych im informacji. Elżbieta Sawczak - dyrektorka „Przyrodniczej” rozmawiała z uczniami, którzy również są przeciwni likwidacji szkoły, którą wybrali.

Głos w tej sprawie w imieniu Rady Rodziców zabrał Piotr Burda – Sekretarz Rady Rodziców, którzy identycznie, jak ich dzieci są przeciwni likwidaci oraz przenoszeniu uczniów do innych szkół. Pan Piotr apelował do zebranych w sali gimnastycznej, aby wszyscy uczestniczyli w Posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Głogów (Posiedzenie odbędzie się w czwartek 2 lutego br. o godzinie 14:30 w sali 224 w budynku starostwa powiatowego ul.Gen. Władysława Sikorskiego 21).

Zarówno dyrekcja, rodzice, jak i uczniowie są pełni obaw, że szkoła zostanie zlikwidowana, a oni sami stracą zaplecze nauki. Zagospodarowany teren wokół szkoły, ale również w kilkunastu częściach naszego miasta należą do zasług uczniów z Technikum nr 6 w Głogowie. Pan Piotr słusznie zauważył, że po ewentualnym przeniesieniu uczniów do różnych szkół zdobędą teorię, ale nie praktykę. 

Warto dodać, że sekretarz apeluje do Pana Starosty, aby jeszcze raz rozważył swoje decyzje dotyczące zamknięcia tej szkoły. Pan Piotr na zakończenie rozmowy podkreśla, że starostwo dokłada się do utrzymania szkoły„Nie ma szkoły do której się nie dokłada, bo szkoły to nie są zakłady produkcyjne, które wypracowują zyski. To nie jest huta. Zyskiem szkoły jest absolwent, który wchodzi w rynek pracy. Myślę, że pan starosta musi jeszcze raz to przemyśleć tę sprawę i się dobrze zastanowić” – dodaje sekretarz Rady Rodziców. 

(Fot. i źródło: Marta Wróblewska / Sensacyjni Głogów)

szk

Ukazał się przewodnik dla dzieci po Głogowie

poola

„Poli i Stasia wędrówki po Głogowie – Przewodnik dla dzieci” to publikacja Towarzystwa Ziemi Głogowskiej. Książeczka skierowana jest dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Bohaterami Przewodnika są Pola i Staś, którzy oprowadzają młodego czytelnika po najważniejszych miejscach Starego Miasta i Śródmieścia w Głogowie. Odbywa się to w porządku chronologicznym: od powstania grodu na prawobrzeżnej wyspie, poprzez kolejne zabytkowe przystanki, a kończy widokiem na całe miasto z tarasu widokowego wieży ratuszowej.

Przy każdym zabytkowym punkcie, obok historycznego opisu, młody czytelnik znajdzie ciekawostki, słowniczek pojęć a także zadania plastyczne. Wykonanie wszystkich oraz rozwiązanie dodatkowych zadań, wiążących się z odwiedzeniem głogowskich zabytków, umożliwia uzyskanie tytułu Mistrza Historii Głogowa.

Poli i Stasiowi towarzyszą na łamach Przewodnika kolorowe ilustracje, wykonane przez plastyczkę Anetę Steciąg. Natomiast autorem tekstu jest Dariusz Andrzej Czaja.

Publikacja umożliwia nabycie przez dzieci podstawowej wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym Głogowa. Ma szansę rozbudzić świadomość historyczno-regionalną w najmłodszym pokoleniu, integrując je z rodzinnym miastem. Natomiast umieszczone w publikacji zadania pobudzą aktywność umysłową młodych czytelników.

W najbliższym czasie planowane są spotkania autorów z młodymi głogowianami, wśród których Przewodnik będzie rozprowadzany. Pierwsze spotkanie odbędzie się w najbliższy czwartek w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

poola

Kolejna edycja Szkoły dla Rodziców i Wychowawców zakończona

mcwr

W Miejskim Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie zakończyła się kolejna edycja Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Ale możliwe są kolejne. Wystarczy, że zbierze się grupa chętnych. Głównym celem warsztatów jest rozwój umiejętności wychowawczych, uświadomienie sobie własnego potencjału rodzicielskiego oraz nazwanie własnych trudności i ograniczeń.

Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest kierowany do rodziców i wychowawców oraz profesjonalistów, którzy pracują z rodzicami i chcą przeciwdziałać zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży. Realizacja programu Szkoły dla Rodziców obejmuje cykl dziesięciu 3 godzinnych spotkań. Spotkania odbywają się co tydzień. Grupa liczy 12-15 osób.

Tematyka zajęć obejmuje:

- wyrażanie oczekiwań i ograniczeń,

- rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,

- aktywne, wspierające słuchanie,

- motywowanie dziecka do współdziałania,

- modyfikowanie niepożądanych zachowań dziecka bez stosowania jakichkolwiek form przemocy,

- uwalnianie dziecka od grania ról narzuconych w domu bądź w szkole,

- wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,

- budowanie realnego poczucia własnej wartości,

- konstruktywne rozwiązywanie konfliktów,

- naukę samodyscypliny.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o kontakt z Miejskim Centrum Wspierania Rodziny.

(Fot. MCWR w Głogowie)

mcwr

Głogów gospodarzem konwentu o oświacie i podatku VAT

um

W czwartek, 8 grudnia odbył się w Głogowie Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji. Zasady nowej reformy oświaty, nowym ustroju w edukacji oraz terminach przyjmowania uchwał w gminach przedstawił samorządowcom wicekurator dolnośląski Janusz Wrzal. O skutkach wprowadzenia reformy mówił profesor Antoni Jeżowski.

Samorządowcy pytali m.in. o wsparcie finansowe dla gmin, zwolnienia nauczycieli oraz pracowników administracji, konkretną pomoc merytoryczną od państwa przy wprowadzaniu nowych zasad oraz szablony uchwał jakie samorządy muszą przyjąć w pierwszych miesiącach nowego roku.

- C”zy jest możliwość – w przypadku szkoły podstawowej, w której kończy się kadencja dyrektora – przedłużenia jej na czas wprowadzenia reformy, tak by dyrektor znający swoją placówkę mógł pracować nad zmianami?” – pytał prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz.

- „Będziemy potrzebować środków na przystosowanie szkół w zależności – do dzieci mniejszych i większych – te 300 milionów na wsparcie, z całym szacunkiem nie wystarczy. My jako organ prowadzący musimy przygotować się na wprowadzenie reformy. Nie da się oddzielić wsparcia Kuratora od Ministra Edukacji” – mówił wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski.

- „Mamy bardzo niewiele czasu by przygotować się do reformy, także pod względem uchwal i ilość terminów. Czy przewiduje się jednolite wzory dokumentów, co ułatwiłoby nam pracę, także w konsultacjach z Kuratorium” - pytała Kuratora zastępca prezydenta Legnicy Dorota Purgal.

- „Co z pracownikami obsługi w szkołach? Czy przewiduje się wsparcie finansowe na odprawy dla tych pracowników?” – pytał prezydent Głogowa.

Uczestniczący w Konwencie Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wysoko ocenił konsolidację samorządowców i zjednoczenie się w Konwent.

Drugim tematem Konwentu była centralizacja podatku VAT. Kolejny Konwent odbędzie się w Legnicy w lutym przyszłego roku.

(Źródło i fot. UM Głogów)

um

Naukowo o Stanie Wojennym w Zagłębiu Miedziowym

13grudniad

Przy okazji przypadającej 13 grudnia br. 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym znajdującym się w głogowskim zamku odbędzie konferencja naukowa pt. „Stan wojenny w Zagłębiu Miedziowym (1981-1983)”, która 12 grudnia odbędzie się w głogowskim muzeum.

Konferencja będzie okazją do zaprezentowania wyników najnowszych badań historycznych, które dotyczą stanu wojennego na terenie dawnego województwa legnickiego. Wśród prelegentów są między innymi pracownicy wrocławskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Grzegorz Waligóra wygłosi referat „Stan wojenny (1981-1983) z perspektywy 2016 r.”. Wykład zatytułowany „Stan nie tylko wojenny. Województwo legnickie – Zagłębie Miedziowe – Głogów w okresie 1980 – 1984 oczyma lokalnej bezpieki” przedstawi Robert Klementowski. Referat „Od strajków do konspiracji. Struktury podziemne NSZZ „Solidarność” w Zagłębiu Miedziowym podczas stanu wojennego (1981-1983) przedstawi Łukasz Sołtysik, natomiast o zagadnieniach związanych ze stanem wojennym w ofercie edukacyjnej IPN opowie Iwona Demczyszak. Swój referat „Wydarzenia 31 sierpnia 1982 r. w Głogowie” przedstawi też głogowianin Adam Orzech.

Odbędzie się również panel dyskusyjny „Wokół stanu wojennego w Zagłębiu Miedziowym”, który poprowadzi Łukasz Sołtysik z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN. Do udziału w nim zaproszeni zostali uczestnicy wydarzeń sprzed 35 lat – uczestnicy strajków i solidarnościowego podziemia.

Konferencja pt. „Stan wojenny w Zagłębiu Miedziowym (1981-1983)” odbędzie się 12 grudnia o godz.11.30. Organizatorami są: Oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu oraz Klub Gazety Polskiej, hutnicza „Solidarność”, Stowarzyszenie Patriotyczny Głogów, Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Głogowie i poseł na Sejm RP – Wojciech Zubowski.

13grudniad

Głogowianka napisała książkę o Wołyniu. Przedmowę przygotował Ksiądz Isakowicz-Zaleski

wołyń

Już niedługo na rynku wydawniczym pojawi się nowa publikacja historyczna pt. „Wołyń 1943. Antypolska akcja UON-UPA w województwie wołyńskim”, napisana przez głogowiankę, działaczkę Towarzystwa Ziemi Głogowskiej – Sandrę Błażejewską. Jej książka to pierwsze po filmie „Wołyń” spojrzenie na zbrodnie OUN-UPA oczami młodego pokolenia historyków, urodzonych w latach dziewięćdziesiątych XX-wieku. Przybliża ona w przekrojowy sposób przebieg zbrodni wołyńskiej (1943) i wydarzenia, które do niej doprowadziły.

Przedmowę do niej napisał Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, prezes Fundacji im. Brata Alberta, który od lat dba o pamięć ofiar i dąży, aby stosunki między Polską a Ukrainą opierały się na prawdzie.

Fragment z Przedmowy ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego:Publikacja Sandry Błażejewskiej, solidnie przygotowana, oparta o liczne źródła i opracowania naukowe, wpisuję się w te działania. Rzetelnie ukazuje przyczyny i przebieg ludobójstwa, ze szczególnym uwzględnieniem Wołynia. Z kolei w swym zakończeniu odwołuje się do najnowszych wydarzeń w Polsce i na Ukrainie (w tym też do filmu „Wołyń” Wojciecha Smarzowskiego) a szczególnie do wciąż aktualnych zmagań o pamięć i prawdę”.  

Jednym z Patronów publikacji jest Towarzystwo Ziemi Głogowskiej. A zainteresowanych książką informujemy, iż można już ją zamawiać na jednym z najpopularniejszych portali aukcyjnych, a w najbliższym czasie trafi ona do sprzedaży w głogowskich punktach. O szczegółach będziemy informować.

A już w styczniu w Głogowie odbędzie się wieczór autorski z Sandrą Błażejewską.

(Fot. okładka publikacji S.Błażejewskiej)

wołyń

Bezpłatne szkolenie o tym jak napisać dobry projekt w NGO

ngo

Już dziś, w siedzibie Fundacji Lokalnych Inicjatyw Społecznych w Głogowie odbędzie się bezpłatne szkolenie pt. „Jak napisać dobry projekt?”, organizowane w ramach projektu „Rondo w Działaniu”.

Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych działaczy organizacji pozarządowych funkcjonujących w powiecie głogowskim na bezpłatne szkolenie pt. „napisać dobry projekt?”, organizowane w ramach projektu „Rondo w Działaniu”.

Środa 30 listopada o g.15.00 w siedziba FLIS-u – Fundacji Lokalnych Inicjatyw Społecznych przy ul. Perseusza 13 w Głogowie. Prowadzący: Patryk Podraza (FLIS Legnica) – Doradca, szkoleniowiec, animator, trener z wieloletnią praktyką w sektorze NGO / JST / Bzines.

Organizatorzy zapewniają bezpłatne szkolenie, bezpłatne materiały szkoleniowe, bezpłatny posiłek w czasie szkolenia.

ngo

Odbędzie się pierwsza głogowska noc gier planszowych

gry

Stowarzyszenie Centrum Działań Alternatywnych „Bastion Głogów” oraz Miejskie Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie zapraszają na pierwszą głogowską noc gier planszowych.

Noc Planszówek odbędzie się z 10 na 11 grudnia br. w godzinach od 16.00 do 4.00 w Klubie Środowiskowym Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie przy ul. Folwarcznej (os. Żarków).

Pierwsza Głogowska Noc Gier Planszowych odbędzie się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Głogowa Rafeala Rokaszewicza. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich chętnych, a wstęp do zabawy jest wolny.

Podczas Nocy Planszówek będzie istniała możliwość zagrania w ponad pięćdziesiąt gier planszowych.

gry

Wyjechali na praktyki zawodowe do Niemiec

powiat

W niedzielę, 13 listopada br. uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych wyjechali na praktyki zawodowe do Niemiec. 15 uczniów kształcących się w zawodach technik ekonomista, technik logistyk oraz kucharz zorganizowana została w ramach projektu pn. „Dzisiaj doświadczenie – jutro zatrudnienie – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów szkół Powiatu Głogowskiego” realizowanego w ramach programu Erasmus + Akcja 1 Mobilność edukacyjna – kształcenie i szkolenie zawodowe.

Uczniowie ZSE będą przebywać w Bad Freienwalde do 10 grudnia br. gdzie odbędą 4-tygodniowe praktyki zawodowe zarówno w przedsiębiorstwach jak i w placówce kształcenia zawodowego.

Podczas zagranicznego pobytu uczniowie odbędą praktyki zawodowe, które przyczynią się do ich rozwoju, będą mieli możliwość poznania jak funkcjonują przedsiębiorstwa w Niemczech, jakie są zasady i kultura pracy. Udział w praktykach zapewni uczniom zdobycie doświadczenia wymaganego na dzisiejszym rynku pracy. Ponadto będą mieli możliwość doskonalenia języka niemieckiego, poznania mentalności i kultury państwa zachodniego. W ramach pobytu przewidziany jest również bogaty program kulturowy, w ramach którego zaplanowano szereg wyjazdów i wycieczek, zwiedzanie ciekawym miejsc pod względem historycznym i kulturalnym.

Uczniowie mają pokryte wszelkie koszty tj. podróży, zakwaterowania, wyżywienia i zwiedzania. Podczas pobytu będzie prowadzony intensywny kurs język niemieckiego z lektorem, uczniowie otrzymają odzież roboczą wymaganą na danym stanowisku pracy, ponadto zostali objęci ubezpieczeniem i zostanie im wypłacone kieszonkowe. Realizacja wszystkich działań w ramach w/w projektu finansowana jest w 100% ze środków Unii Europejskiej.

W ramach projektu na praktyki zawodowe w kolejnych miesiącach wyjedzie młodzież z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie, Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie oraz Technikum nr 6 w Głogowie („Przyrodnicza”). Projekt będzie realizowany do maja 2017 roku – w sumie w ramach dwóch edycji praktyki zawodowe poza granicami kraju odbędzie 90 uczniów w/w szkół ponadgimnazjalnych.

(Fot. Starostwo Powiatowe w Głogowie)

powiat

Wykład i film o aparacie represji w powojennym Głogowie

Wyklad TZG P.Chruszcz

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej oraz Fundacja im. Bolesława Chrobrego zapraszają na wykład Pawła Chruszcza pt. „Sytuacja społeczno-polityczna, próby budowania organizacji niepodległościowych i funkcjonowanie komunistycznego aparatu represji w powiecie głogowskim w latach 1945-1956”.

W trakcie swojej prelekcji autor przedstawi stan dotychczasowych badań dotyczących tematyki, opartych głównie na dokumentach pochodzących z Instytutu Pamięci Narodowej. Natomiast po zakończeniu wykładu odbędzie się projekcja filmu w reżyserii Pawła Chruszcza pt. „Marzyli tylko o wolnej Polsce”, nakręconego w 2014 roku, którego bohaterem jest żołnierz AK, głogowianin Zdzisław Ściernicki ps. „Lis”.

Wykład odbędzie się w 18 listopada (piątek) o godzinie 17.00 w Centrum Konferencyjno – Wystawienniczym, funkcjonującym w głogowskim Zamku. Wstęp wolny.

Zadanie dofinansowane jest przez Gminę Miejską Głogów.

Wyklad TZG P.Chruszcz

Nr 3 Kwartalnika „Historyczny Głogów” już dostępny

hg3

Zapraszamy do zapoznania się z nr 3 kwartalnika pt. „Historyczny Głogów. Czasopismo ma charakter popularno-naukowy, a jego celem jest głównie informowanie o najważniejszych wydarzeniach związanych z historią Głogowa, jak i popularyzowanie dziejów Głogowa i ziemi głogowskiej wśród społeczności naszego miasta i regionu.

Kwartalnik, to społeczna inicjatywa dwójki pasjonatów ziemi głogowskiej – Joanny Kasprowicz z Krosna Odrzańskiego oraz Dariusza Czai – wiceprezesa Towarzystwa Ziemi Głogowskiej. Redaktorzy mają nadzieję, że znajdą Państwo chwilę czasu by przejrzeć z ciekawości zawartość kolejnego numeru, do czego oczywiście serdecznie zachęcamy. Najnowszy kwartalnik można otworzyć i pobrać tutaj: Historyczny Głogów nr 3

A przy okazji, w imieniu autorów informujemy:

„Wszystkich piszących o Głogowie, zarówno tych z tytułami naukowymi, jak i pasjonatów, zapraszamy do publikowania na łamach naszego kwartalnika. Zainteresowanych prosimy o zwrotnego e-maila w tej sprawie. Poszukujemy również ludzi dobrej woli, którzy mogliby wspomóc naszą inicjatywę drukiem kwartalnika w wersji papierowej (np. 100-200 szt.) Byłaby większa szansa na dotarcie kwartalnika do mieszkańców Głogowa.”

hg3

Konkurs Chrobrego cały czas trwa!

ch

„Głogów – miasto z Chrobrym w tle” – konkurs cały czas trwa! Ideą stworzenia konkursu było zaangażowanie dzieci i młodzieży w poznawaniu historii własnego miasta poprzez poszukiwanie informacji o klubie w dostępnych mediach, instytucjach szkolnych, kulturalnych i sportowych, a także poprzez wywiady z byłymi sportowcami, działaczami czy też wieloletnimi kibicami.

Niezwykle ważnym etapem na poziomie tworzenia prac będą rozmowy w domu – z rodzicami i dziadkami. Przeplatanie się losów domowników z działalnością klubu będzie na pewno ciekawym doświadczeniem dla uczniów, którym przybliżona zostanie historia własnej rodziny.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w Głogowie. Prace konkursowe mogą być w formie:

- plakatu w formacie A3 w dowolnej technice plastycznej (rysunek, malowanka, wycinanka, wyklejanka, kolaż, itp.),

- albumu,

- filmu, 

- teledysku.

Każda zgłoszona praca powinna nawiązywać tematycznie do idei konkursu zawierając jednocześnie barwy lub znak graficzny klubu Chrobry Głogów.

Konkurs kończy się w dniu 28 października 2016 roku. Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w hali widowiskowo-sportowej Chrobrego Głogów w dniu 17 listopada br. o godz. 12:00. Więcej informacji (w tym regulamin oraz formularz zgłoszeniowy) na temat konkursu mozna znaleźć na stronie internetowej: www.chrobry-glogow.pl

ch

W Legionowie promują obronę Głogowa!

4-2

Urząd Miasta Legionowo, przy współpracy z Narodowym Centrum Kryptologii i Zespołem Szkół w Legionowie przygotowuje mural historyczny. Malowidło będzie miało 736 m długości i ok. 2120 m2 powierzchni – tyle co sześć ścian 10-piętrowych wieżowców. Autorem muralu jest doświadczony twórca street art, wywodzący się z Gdańskiej Szkoły Muralu Rafał Roskowiński. Legionowski mural będzie największym w Polsce, ale też prawdopodobnie największym na świecie muralem patriotycznym.

Prace rozpoczęły się 19 września i potrwają dwa miesiące. Dzieło ma być ukończone na 11 listopada. Mural, nad którym pracuje 10 artystów, powstaje na murze otaczającym Narodowe Centrum Kryptologii. Dzieło upamiętni największe bitwy w historii Polski.

– „Mural przedstawia 1050 lat chwały polskiego oręża” – mówi autor dzieła, Rafał Roskowiński z Fundacji Rosko Art, pionier współczesnego polskiego muralizmu. – „Ciężko na przestrzeni 750 metrów zawrzeć wszystkie polskie bitwy, skupiliśmy się zatem na tych najbardziej charakterystycznych. Są one przedstawione chronologicznie, od czasów Mieszka I po te toczone w obecnych czasach na misjach pokojowych”.

A jedną z grafik przedstawiających na muralu łącznie 100 najważniejszych w polskich dziejach bitew jest obrona Głogowa z 1109 roku. Czekamy na Państwa fotografie z Legionowa!

(Źródło i fot.: wirtualnelegionowo.pl)

4-2

Przy RIPOK uruchomiono ścieżkę edukacyjną dla najmłodszych

nak

Szkło, tworzywa sztuczne, papier, drewno, metal i elektrośmieci – do zabawy, zwiedzania, oglądania, nauki, ćwiczeń – wszytko zależy od wyobraźni. Kilka dni temu otwarto ścieżkę edukacyjną przy RIPOK. Inwestorem jest GPK Sita Suez Głogów.

Ścieżka edukacyjna to odpowiedź na liczne prośby głogowskich szkół i przedszkoli. Umożliwiają pokazanie dzieciom nie tylko możliwości instalacji przetwarzania odpadów, ale także poznanie najważniejszych zasad odbioru i segregacji odpadów.

Ścieżka posiada pięć „stacji”. Każda ze stacji wykonana została z użyciem materiałów, o których mówi dana plansza. Poszczególne stacje to: szkło, tworzywa sztuczne, papier i drewno, metal i elektrośmieci. Plansze stanowią rodzaj „mapy” – szczegółową wiedzę na temat zasad odbioru i segregacji odpadów przekaże zwiedzającym pracownik.

„Ścieżka” to nie tylko plansze, ale także elementy małej architektury wykonane z poszczególnych materiałów – ławki, kosze, elementy do zabawy.

Pierwsza „wycieczka” zaplanowana jest na 20 października br. w ramach XIX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Głogowie.

(Fot. M. Dytwińska-Gawrońska, UM Głogów)

nak

Dzieci autystyczne kibicowały drużynie Chrobrego Głogów!

aut

Dzieci autystyczne kibicowały drużynie Chrobrego Głogó w jego sobpotnim spotkaniu przy ul. Wita Stwosza. To pierwszy taki, jak mówią rodzice, „hardkorowy” dzień dla dzieci ze Stowarzyszenia Niebieska Przystań. Trzy godziny, w nowym nieznanym środowisku, wśród hałasu, okrzyków, setek nieznanych twarzy i….dzieci dały radę!

- „I choć w głowach rodziców pojawiło się wiele obaw – jak nasi autyści zniosą długie siedzenie na trybunach i hałas dopingu kibiców – było świetnie! (…) przemarsz przez płytę boiska był nie lada przeżyciem. (…) Każdy dostał pomarańczowa koszulkę kibica i już po chwili Niebieska Przystań zmieniła się na POMARAŃCZOWĄ! A potem rozległ się gwizdek sędziowski! Co to był za mecz! Dopingowaliśmy ile sił w płucach! Podopieczni jak i opiekunowie byli bardzo zadowoleni, a co niektórzy dopytują, kiedy będzie następny mecz…” – piszą na swojej stronie rodzice.

Tak realizowany jest nowy pomysł – aktywizacji dzieci autystycznych. A są już pierwsze zaproszenia: Komunikacja Miejska, Muzeum, SPR Chrobry Głogów, PWiK.

Odbywają sie pierwszy etap warsztatów dla dzieci. To pierwszy etap – zajęcia i warsztaty w miejskich spółkach, w kolejnym organizatorzy zwrócą się do lokalnych przedsiębiorców, a potrzebne dzieciom jest wyłącznie wielkie serce i kilka godzin czasu – tak by w sklepie, restauracji, księgarni, muzeum, na hali sportowej czy w bazie autobusowej – dać autystycznym dzieciom szansę na poznanie nowych środowisk, a przez to poznanie – innego niż szkoła i dom – życia.

(Fot. M.Dytwńska-Gawrońska, UM Głogów)

aut

Konferencja o regionalizmie w nauczaniu

kon

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie zapraszają do udziału w konferencji popularno-naukowej „Regionalizm w nauczaniu i wychowaniu – Moja Mała Ojczyzna”.

Edukacja regionalna realizowana jest przez podmioty związane z całym systemem oświaty i szkolnictwa wyższego, placówki muzealne i instytucje zajmujące się promocją dziedzictwa narodowego, placówki kulturalno – oświatowe oraz szereg stowarzyszeń o charakterze regionalistycznym, folklorystycznym i turystyczno – krajoznawczym.

Wiele sfer tej działalności wymaga szerszej popularyzacji w lokalnej społeczności, stałej wymiany doświadczeń a przede wszystkim metodyczno – merytorycznego wsparcia przez autorytety ze środowiska akademickiego i wyższego szkolnictwa zawodowego, wyspecjalizowanych placówek dydaktycznych, instytucji i organów administracji rządowej i samorządowej.

Konferencja popularno-naukowa skierowana jest do: 

- członków stowarzyszeń i organizacji regionalistycznych;

- wykładowców szkół wyższych i nauczycieli różnych przedmiotów realizujących program nauczania regionalnego według podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;

- młodzieży szkolnej i studentów, harcerzy zainteresowanych dziedzictwem kulturowym regionu Ziemi Głogowskiej i Dolnego Śląska

- pracowników placówek muzealnych i dziedzictwa narodowego;

- pracowników bibliotek publicznych i szkolnych;

- animatorów kultury i pracowników placówek kulturalno – oświatowych;

- organizatorów życia turystyczno – krajoznawczego;

- przedstawicieli lokalnej prasy, radia i telewizji;

- pracowników samorządowych odpowiedzialnych za sprawy oświaty, kultury i dziedzictwa narodowego.

Konferencja odbędzie się w sobotę 15 października o godz. 10.00 w głogowskiej PWSZ, Budynek B, Aula 012.

kon

Zainaugurują kolejny Rok Akademicki

pwsz

Już w piątek, 7 października na głogowskiej PWSZ nastąpi uroczysta inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017. Głogowska uczelnia jest jedną z najmłodszych uczelni zawodowych w Polsce. Została powołana rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 roku.

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017 odbędzie się w piątek, 7 października br. o godz. 10.00 w auli PWSZ w Głogowie (ul. Piotra Skargi 5, budynek B).

Program piątkowej uroczystości:

- Hymn państwowy

- Przemówienie inauguracyjne JM Rektora PWSZ w Głogowie, dr Katarzyny Rusak

- Wystąpienia gości

- Immatrykulacja studentów I roku

- Wystąpienie przedstawiciela Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego

- Gaude Mater Polonia

- Wręczenie odznaczeń, nagród i wyróżnień

- Gaudeamus Igitur

- Wykład inauguracyjny

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie jest jedną z najmłodszych uczelni zawodowych w Polsce. Została powołana rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 roku. Uczelnia dysponuje zabytkowym budynkiem o powierzchni ponad 8 tys. metrów kwadratowych oraz dwoma obiektami wzniesionymi w latach 70. XX wieku. Studenci mogą korzystać z sal dydaktycznych, laboratoriów komputerowych, biblioteki, sklepiku, punktu ksero i baru.

(Fot. Dariusz Czaja)

pwsz

Dolnośląski Kongres Samorządowy „Edukacja-Gospodarka-Przyszłość” we Wrocławiu

kon

W środę 12 października we Wrocławiu odbędzie się II Dolnośląski Kongres Samorządowy pt. „Edukacja-Gospodarka-Przyszłość”, organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. DKS jest płaszczyzną wymiany myśli i idei dotyczących funkcjonowania lokalnych samorządów.

W kongresie weźmie udział blisko 500 przedstawicieli samorządów, administracji rządowej, naukowców, dziennikarzy, przedsiębiorców, działaczy organizacji pozarządowych oraz ekspertów.

Kongres będzie składał się z kilku paneli dyskusyjnych. Jednym z nich będzie panel dotyczący obszaru edukacji: „Reforma systemu edukacji. Wyzwania i perspektywy” - Moderator: Piotr Kraśko. Wśród panelistów wystąpią m.in.: Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej, Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Inne panele dyskusyjne:

- „Samorząd-Inwestor. Teraźniejszość-Przyszłość” Moderator: Krzysztof Janoś (Money.pl i Wirtualna Polska).

- „Smog – cichy zabójca”. Moderator: Przemysław Gałecki (Radio Wrocław)

- „Samorząd terytorialny wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych”. Moderator: Piotr Kraśko.

Wszelkie informacje wraz z rejestracją na II Dolnośląski Kongres Samorządowy można uzyskać tutaj:  http://tinyurl.com/IIdks

kon

 

Akcja „Wyślij kartkę do Powstańca” w II LO

karta

Coroczna ogólnopolska akcja „Wyślij kartkę do Powstańca” realizowana była w II Liceum Ogólnokształcącym w Głogowie. Uczniowie placówki, wypełniając kartki, składali im życzenia oraz podziękowania. Tym sposobem przypominają Powstańcom Warszawskim, że my – młodsze pokolenia - pamiętamy o ich wkładzie w walkę o Polskę.

Kartki w wersji tradycyjnej były rozprowadzane w placówkach Poczty Polskiej, wybranych punktach LOTTO, pociągach PKP Intercity, u kierowców Uber oraz dystrybuowane przez wolontariuszy na wybranych wydarzeniach. Kartki te trafiły również do II Liceum Ogólnokształcącego, gdzie przez kilka dni były wypełniane przez uczniów szkoły.

- „Dziś kończymy akcję „Wyślij kartkę do powstańca”. Dziękuję wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy się zaangażowali i podjęli temat” – informuje Joanna Gajewska, nauczycielka II Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie.

Tysiące kartek wysłane w ramach ubiegłorocznych edycji zamieniło się w wiele trwających do dzisiaj relacji między nadawcami a Powstańcami – niejednokrotnie wypełniając życie tych drugich dobrymi, niespodziewanymi emocjami. Wierzymy, że w tym roku będziemy w stanie zrobić dla naszych Bohaterów o wiele więcej. W tym roku dostępnych było milion bezpłatnych kartek w ramach projektu „BohaterON”.

Warto pamiętać słowa Józefa Piłsudskiego: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.

(Fot. II LO Głogów)

karta

„Chrońmy przyrodę ojczystą” – konkurs Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

pobrany plik

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ogłasza dla najmłodszych konkurs plastyczny pt. „Chrońmy przyrodę ojczystą”. To już XV edycja tej zabawy. Głównym celem konkursu jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży rejonu legnickiego.

Poniżej przedstawiamy regulamin tego konkursu plastycznego: Celem konkursu jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, ukształtowanie humanistycznej postawy człowieka wobec zwierząt i przyrody, promowanie działań młodzieży na rzecz ochrony i odnowy środowiska, kształtowanie postaw proekologicznych, aktywizację dzieci i młodzieży w kierunku działań nastawionych na ochronę środowiska. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież, oraz grupy z Legnicy oraz regionu legnickiego. Uczestnicy wykonują prace plastyczne i fotograficzne przedstawiające zarówno piękno przyrody, które należy chronić, jak również ukazujące niszczący wpływ człowieka na środowisko i sposoby jej ochrony.

Wymagania:

- prace mogą być wykonane indywidualnie lub przez grupę,

- prace plastyczne powinny być wykonane w formacie nie przekraczającym A2 (59,4cm x 42 cm) w technice płaskiej (rysunek, malarstwo, wydzieranka, batik itp.),

- jeden uczestnik lub grupa uczestników w przypadku pracy zbiorowej może wykonać tylko jedną pracę,

- prace fotograficzne mogą być zarówno kolorowe jak i czarno-białe, ich format nie może być mniejszy niż pocztówkowy.

Prace plastyczne będą oceniane w 4 kategoriach wiekowych i w każdej kategorii wiekowej przyznane będą co najmniej 3 miejsca i wyróżnienia. Prace fotograficzne będą oceniane bez podziału na kategorie wiekowe, będą przyznane co najmniej 3 miejsca i wyróżnienia.

Termin nadsyłania prac mija: 27 października 2016 roku.

pobrany plik

 

W „Szansie” debatują o dzieciach

szans

Już dziś w siedzibie Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Głogowie odbędzie się konferencja skierowana do pracowników placówek edukacyjnych z terenu powiatu głogowskiego, górowskiego, polkowickiego i wschowskiego pt. „Chronimy Dzieci”.

Tematyka konferencji obejmować będzie zagadnienia:

- Prezentacja programu „Chronimy Dzieci” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, którego celem jest promowanie standardów ochrony dzieci w placówkach oświatowych, opiekuńczych i innych. W latach 2014-2016 program realizowany jest w ramach rządowego programu „Przyjazna i bezpieczna szkoła”.

- Doświadczenia realizatorów programu „Chronimy Dzieci”.

- Oferta dla placówek przystępujących do projektu „Szansa” na ochronę dzieci”Eksperci konferencji: Anna Lechowska – Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” oraz Grzegorz Idziak – Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERCEPTi Edukacja

Konferencja organizowana jest przez Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Głogowie we wtorek 27 września br. w godz. 12.00-14.00 w siedzibie Stowarzyszenia SZANSA w Głogowie przy ulicy Perseusza 13.

szans

Kolejni studenci PWSZ korzystają z programu Erasmus+

pwsz

Kolejni studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie korzystają z możliwości, jakie w zakresie szkolenia oraz rozwoju umiejętności daje program Erasmus+, realizowany w głogowskiej uczelni. Jedną z form jaką oferuje program jest organizacja i finansowanie praktyk studenckich w krajach Unii Europejskiej.

W bieżącym roku z tej możliwości skorzystało 7 studentów i studentek kierunków Automatyka i robotyka oraz Ekonomia. Odbywają oni, trwające od dwóch do sześciu miesięcy, praktyki w Hiszpanii, Danii i Grecji.

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536).

Erasmus+ jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. 

(Fot. Dariusz Czaja)

pwsz

Jutro „Mechanik” świętuje swoje 70-lecie

aplakat

Już jutro odbędzie się impreza „70 lat Mechanika”, czyli świętowanie powstania tej znanej głogowskiej szkoły, połączone ze Zjazdem Absolwentów. Jubileusz ten będzie niepowtarzalną okazją do spotkania w gronie kolegów ze szkolnej ławy, ale także do wielu wspomnień, które z perspektywy minionych lat uległy zatarciu, nabierając przy tym nowego znaczenia i blasku.

Warto ten czas wspólnie spędzonych lat ocalić od zapomnienia, odwiedzając stare „mury” swojej szkoły, biorąc ponownie udział w spotkaniu ze swoimi wychowawcami, nauczycielami i kolegami.

Obok dyrekcji, grona pedagogicznego i całej społeczności szkolnej Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie, w jutrzejszej imprezie wezmą udział również absolwenci, dawni nauczyciele, a także wszystkie osoby, które w latach 1946-2016 zapisały się na kartach historii „Mechanika”.

A szczegółowy program jutrzejszych obchodów znaleźć można poniżej:

aplakat

Bezpłatne zajęcia z aktywności obywatelskiej w społeczności lokalnej

SZANSA-logo

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” zaprasza  na serię zajęć z praktycznych zagadnień aktywności obywatelskiej pt. „Aktywność obywatelska w społeczności lokalnej”. Zajęcia skierowane są zarówno do zainteresowanych seniorów jak i młodzieży w Głogowie.

Podczas spotkań będą również poruszane  kwestie typu: co można zyskać, angażując się w działalność organizacji pozarządowych, jak działają organizacje i w jaki sposób można się do nich przyłączyć, jak działa Budżet Obywatelski i w jaki sposób możesz zgłosić pomysły, które mogą zostać sfinansowane z jego środków, jak działa Rada Seniorów i inne ciała konsultacyjne przy władzach samorządowych, czego możesz od nich oczekiwać i w jaki sposób kontaktować się z ich przedstawicielami.

Zajęcia odbywać się będą w Siedzibie Stowarzyszenia „Szansa” – ul. Perseusza 13, na os. Kopernik we wtorki – 27.09 / 04.10 / 11.10 2016 w godzinach 16.00-19.00

Prowadzący: Grzegorz Idziak. Zajęcia są bezpłatne. Organizator zapewnia materiały oraz poczęstunek. Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

SZANSA-logo

W Kotli uczniowie otrzymali stypendia

14369963_1188190814572523_7690841222138310897_n

W ubiegłym tygodniu w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Wójta Gminy Kotla za dobre wyniki w nauce. Stypendia otrzymało łącznie 27 najzdolniejszych uczniów zamieszkujących stale na terenie Gminy Kotla, niezależnie od miejsca usytuowania placówki w której się uczą. Stanowiły one formę nagrody za pracowitość, a także motywację do osiągania jak najwyższych wyników.

- „Cieszę się, że mamy takich zdolnych uczniów. Gratuluję wyników, które są efektem Waszej ciężkiej pracy. Jest to niewątpliwie źródło satysfakcji Waszej, Waszych rodziców i Waszych rodzin, a także mojej ponieważ tak godnie reprezentujecie Naszą Gminę” – mówił Wójt Łukasz Horbatowski.

Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski wraz z Przewodniczącą Rady Haliną Przybylską wręczyli stypendystom gratyfikacje pieniężne, dyplomy i upominki, natomiast do rodziców trafiły listy gratulacyjne. A tegoroczne stypendia otrzymali uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli, uczniowie Gimnazjum Gminnego im. Zagłębia Miedziowego w Kotli, uczniowie Gimnazjum Dwujęzycznego w Głogowie, uczennica Szkoły Podstawowej nr 6 w Głogowie, uczniowie Szkoły Podstawowej im. S.L Aslan w Głogowie.

W tym roku były również trzy wyróżnienia dodatkowe. Odebrał je Mariusz Pałatyński uczeń klasy II Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie za wyniki w nauce oraz godne reprezentowanie szkoły w licznych konkursach szkolnych i międzyszkolnych. Drugie wyróżnienie otrzymał Jakub Wołoszyn uczeń klasy II Szkoły Podstawowej w Sicinach za wyniki w nauce oraz godne reprezentowanie szkoły w licznych konkursach szkolnych i międzyszkolnych. Jakub otrzymał również tytuł „Eksperta Logicznego Myślenia” i zajął wysokie miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Logicznego Myślenia. Trzecie wyróżnienie było za osiągnięcia sportowe i otrzymał je Marcel Szymankiewicz absolwent klasy VI Szkoły Podstawowej w Kotli, którego talent został zauważony przez trenerów piłki ręcznej, dzięki czemu rozpoczął treningi w klubie sportowym KS SPR „Chrobry” w Głogowie.

Ceremonię uświetniły występy artystyczne dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotli przygotowane pod okiem p. Ludmiły Woźniak, a także spektakl w wykonaniu grupy teatralnej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kotli pod kierunkiem p. Elżbiety Bock-Łuczyńskiej.

(Źródło i fot.: UG Kotla)

14369963_1188190814572523_7690841222138310897_n

« Older Entries