Głogów gospodarzem konwentu o oświacie i podatku VAT

um

W czwartek, 8 grudnia odbył się w Głogowie Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji. Zasady nowej reformy oświaty, nowym ustroju w edukacji oraz terminach przyjmowania uchwał w gminach przedstawił samorządowcom wicekurator dolnośląski Janusz Wrzal. O skutkach wprowadzenia reformy mówił profesor Antoni Jeżowski.

Samorządowcy pytali m.in. o wsparcie finansowe dla gmin, zwolnienia nauczycieli oraz pracowników administracji, konkretną pomoc merytoryczną od państwa przy wprowadzaniu nowych zasad oraz szablony uchwał jakie samorządy muszą przyjąć w pierwszych miesiącach nowego roku.

- C”zy jest możliwość – w przypadku szkoły podstawowej, w której kończy się kadencja dyrektora – przedłużenia jej na czas wprowadzenia reformy, tak by dyrektor znający swoją placówkę mógł pracować nad zmianami?” – pytał prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz.

- „Będziemy potrzebować środków na przystosowanie szkół w zależności – do dzieci mniejszych i większych – te 300 milionów na wsparcie, z całym szacunkiem nie wystarczy. My jako organ prowadzący musimy przygotować się na wprowadzenie reformy. Nie da się oddzielić wsparcia Kuratora od Ministra Edukacji” – mówił wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski.

- „Mamy bardzo niewiele czasu by przygotować się do reformy, także pod względem uchwal i ilość terminów. Czy przewiduje się jednolite wzory dokumentów, co ułatwiłoby nam pracę, także w konsultacjach z Kuratorium” - pytała Kuratora zastępca prezydenta Legnicy Dorota Purgal.

- „Co z pracownikami obsługi w szkołach? Czy przewiduje się wsparcie finansowe na odprawy dla tych pracowników?” – pytał prezydent Głogowa.

Uczestniczący w Konwencie Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wysoko ocenił konsolidację samorządowców i zjednoczenie się w Konwent.

Drugim tematem Konwentu była centralizacja podatku VAT. Kolejny Konwent odbędzie się w Legnicy w lutym przyszłego roku.

(Źródło i fot. UM Głogów)

um

Dodaj komentarz