Głogowian coraz mniej…

Obraz14

Podajemy informację o LUDNOŚCI GŁOGOWA NA DZIEŃ 31-12-2016 r.

Liczba mieszkańców m. Głogowa:

• zameldowanych na pobyt stały – 65524

Ilość mieszkańców z podziałem na płeć:

• pobyt stały:
kobiet – 34350
mężczyzn – 31174

Na terenie Naszego miasta zameldowanych jest na pobyt stały 599 dzieci (chłopców 296, dziewczynek 303) urodzonych w 2016 roku.
Zmarło 591 osób (zameldowanych na pobyt stały).
W porównaniu z rokiem 2015 liczba mieszkańców (zameldowanych na pobyt stały) zmalała o 695 osób.

Najwięcej żyjących mieszkańców (zameldowanych na pobyt stały) jest w grupie urodzonych:
• w 1951 roku – 1255 w tym 560 mężczyzn i 695 kobiet
• w 1955 roku – 1238 w tym 536 mężczyzn i 702 kobiet
• w 1952 roku – 1235 w tym 571 mężczyzn i 664 kobiet
• w 1953 roku – 1234 w tym 533 mężczyzn i 701 kobiet
• w 1954 roku – 1200 w tym 560 mężczyzn i 640 kobiet
• w 1977 roku – 1191 w tym 617 mężczyzn i 574 kobiet
• w 1981 roku – 1165 w tym 565 mężczyzn i 600 kobiet
• w 1950 roku – 1165 w tym 558 mężczyzn i 607 kobiet

Od 2001 roku liczba urodzeń (dot. osób zameldowanych na pobyt stały) przedstawia się następująco : 
• 2001 r. – 605
• 2002 r. – 598
• 2003 r. – 577
• 2004 r. – 628
• 2005 r. – 676
• 2006 r. – 743
• 2007 r. – 737
• 2008 r. – 790
• 2009 r. – 787
• 2010 r. – 779
• 2011 r. – 690
• 2012 r. – 700
• 2013 r. – 634
• 2014 r. – 667
• 2015 r. – 596
• 2016 r. – 599

Najwięcej mieszkańców (zameldowanych na pobyt stały) mieszka na ulicach:
• Kosmonautów Polskich – 3515
• Armii Krajowej – 2516
• Obrońców Pokoju – 2336
• Orbitalna – 2293
• Aleja Wolności – 2222
• Gwiaździsta – 2115

Obraz14

 

Dodaj komentarz