Głogowianie na Kongresie pt. „Dobre praktyki rozwoju ruchu rowerowego”

14853045_866801703456639_6331340315987390179_o

Rozwijając ruch rowerowy inwestujemy w ludzi, gospodarkę i środowisko, standardy projektowej i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego – to wybrane przykłady Transgranicznego Kongresu Rowerowego „Dobre praktyki rozwoju ruchu rowerowego”, w którym uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Głogowie na czele z zastępcą prezydenta Głogowa – Piotrem Poznańskim oraz członkowie społecznego Zespołu Konsultacyjnego ds. infrastruktury Rowerowej.

Celem kongresu było promowanie działań na rzecz ochrony klimatu poprzez popularyzację transportu niskoemisyjnego. Kongres, jako platforma wymiany europejskich doświadczeń, był elementem wdrażania Dolnośląskiej Polityki Rowerowej. Dedykowany został przedstawicielom jednostek samorządów terytorialnych, projektantom, naukowcom, organizacjom pozarządowym oraz środowisku cyklistów. W kongresie uczestniczyli także przedstawiciele z Czech i Niemiec. Ciekawą formą kongresu były warsztaty z projektowania i infrastruktury. Jednym z zadań było zaprojektowanie rozwiązań dla rowerzystów na jednej z głogowskich ulic.

Kongres odbył się 20 października 2016 roku we Wrocławiu.

(Fot. Marta Dytwińska-Gawrońska, UM Głogów)

14853045_866801703456639_6331340315987390179_o

Dodaj komentarz