INAUGURACJA RADY POWIATU GŁOGOWSKIEGO

powiat1

 

Dzisiaj odbyła się pierwsza w nowej kadencji 2014-2018 sesja Rady Powiatu Głogowskiego. Niestety na pierwszej sesji nie stawili się wszyscy radni, niektórzy bowiem jeszcze wczoraj do późna w nocy – Jan Zubowski czy Andrzej Krzemień – byli zajęci II turą wyborów samorządowych. Sesja została przerwana i kontynuację przewidziano na 3 grudnia 2014. Obecnych 15 radnych złożyło ślubowanie, pozostali uczynią to na kolejnej sesji. W radzie nastąpią też zmiany osobowe wywołane tym, że niektórzy radni obejmą inne stanowiska we władzy samorządowej.

Obecny skład Rady Powiatu – Danuta Płonek, Mirosław Strzęciwilk, Leszek Szulc, Jan Zubowski, Marek Rychlik, Leszek Rybak, Krzysztof Sadowski, Lesław Golba, Joanna Gniewosz, Ewa Pawlak-Osomańska, Rafael Rokaszewicz, Barbara Mareńczak-Piechocka, Jeremi Hołownia, Ryszard Rokaszewicz, Andrzej Krzemień, Radosław Kosmalski, Jarosław Dudkowiak, Karol Szczepaniak, Marek Groffik, Zbigniew Rybka, Artur Jurkowski.

Ponieważ Joanna Gniewosz, Lesław Golba i Artur Jurkowski zostali wójtami w gminach zastąpią ich nowi radni (kolejni na listach). Podobnie będzie z Rafaelem Rokaszewiczem, który został Prezydentem Miasta.

Dodaj komentarz