Kolejna edycja Szkoły dla Rodziców i Wychowawców zakończona

mcwr

W Miejskim Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie zakończyła się kolejna edycja Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Ale możliwe są kolejne. Wystarczy, że zbierze się grupa chętnych. Głównym celem warsztatów jest rozwój umiejętności wychowawczych, uświadomienie sobie własnego potencjału rodzicielskiego oraz nazwanie własnych trudności i ograniczeń.

Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest kierowany do rodziców i wychowawców oraz profesjonalistów, którzy pracują z rodzicami i chcą przeciwdziałać zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży. Realizacja programu Szkoły dla Rodziców obejmuje cykl dziesięciu 3 godzinnych spotkań. Spotkania odbywają się co tydzień. Grupa liczy 12-15 osób.

Tematyka zajęć obejmuje:

- wyrażanie oczekiwań i ograniczeń,

- rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,

- aktywne, wspierające słuchanie,

- motywowanie dziecka do współdziałania,

- modyfikowanie niepożądanych zachowań dziecka bez stosowania jakichkolwiek form przemocy,

- uwalnianie dziecka od grania ról narzuconych w domu bądź w szkole,

- wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,

- budowanie realnego poczucia własnej wartości,

- konstruktywne rozwiązywanie konfliktów,

- naukę samodyscypliny.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o kontakt z Miejskim Centrum Wspierania Rodziny.

(Fot. MCWR w Głogowie)

mcwr

Dodaj komentarz