Komunikacja Miejska walczy o ponad 7,5 miliona złotych

km

Komunikacja Miejska Sp. z o.o w Głogowie złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie projektu dotyczącego zakupu autobusów wraz z infrastrukturą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Całkowita wartość projektu wynosi: 14.487.653,40 zł z tego wnioskowana kwota dofinansowania wynosi: 7.656.077,00 zł. W ramach złożonego wniosku spółka planuje zakup:

- Zakup 8 sztuk fabrycznie nowych 12 m. ekologicznych autobusów miejskich przeznaczonych do eksploatacji w regularnej komunikacji miejskiej, w tym : 6 autobusów z silnikami Diesel spełniającymi normę spalin EURO VI, oraz 2 autobusy z napędem hybrydowym (silnik spalinowy + silnik elektryczny).

Wszystkie autobusy wyposażone będą w elektroniczną informację wewnętrzną i zewnętrzną, monitoring oraz udogodnienia dla osób niewidomych i niedowidzących. Będą posiadały klimatyzację całej przestrzeni pasażerskiej, oraz oddzielną klimatyzację kabiny kierowcy. Autobusy będą posiadały następujące udogodnienia dla osób niepełnosprawnych i rowerzystów:

a) Mocowanie dla rowerów – wewnątrz pojazdu, w zatoce dla wózków, przy czym przestrzeń wygospodarowana dla rowerów nie będzie uszczuplać przestrzeni dla przewozu osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych,

b) Dodatkowe tablice kierunkowe dla osób niedowidzących, umiejscowione w bocznym oknie autobusu z uwidocznionym nr linii autobusu dla pasażerów znajdujących się na przystanku,

c) przyciski sygnalizacyjne przy drugich drzwiach na zewnątrz i wewnątrz pojazdu w obrębie wózka inwalidzkiego, oznakowane znakami wypukłymi w języku Braille’a

d) Dodatkowe siedzenia dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową (tzw priority) otapicerowane innym, wyróżniającym się kolorem.

Zakup nowych w pełni niskowejściowych i niskopodłogowych autobusów miejskich spowoduje wzrost jakości i komfortu podróżowania, wzrost bezpieczeństwa pasażerów, wpłynie pozytywnie w sposób znaczący na poprawę stanu lokalnego środowiska naturalnego oraz znacznie usprawni dostęp osobom niepełnosprawnym.

- Rozbudowę systemu przystankowej informacji pasażerskiej w Głogowie obejmującej: budowę przyłączy energetycznych, montaż, uruchomienie oraz konfigurację 5 nowych elektronicznych tablic przystankowych wykonanych w technice ledowej – służących do wyświetlania informacji dotyczących rozkładów jazdy komunikacji miejskiej.

Elektroniczne tablice informacyjne na przystankach autobusowych informowały będą podróżnych o rzeczywistym przyjeździe autobusu na dany przystanek. Będą uzupełnieniem systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, który wykorzystuje zaawansowane procedury przewidywania lokalizacji pojazdów, opóźnień i innych zakłóceń w ruchu taboru KM.

Przewidywana lokalizacja nowych tablic:

1) Głogów, ul. Jedności Robotniczej dz.nr 77, 76/2 obręb Matejki

2) Głogów, ul. Henryka Brodatego dz.nr 591/2 obręb Żarków

3) Głogów, ul. Piastowska dz.nr 185/1, 185/3 obręb Stare Miasto

4) Głogów, ul. Wojska Polskiego dz.nr 32/2 obręb Kopernik

5) Głogów, ul. Legnicka dz.nr 164 obręb Kopernik

- Bike&Ride na placu 1000-lecia w Głogowie – budowa dwóch nowych wiat przystankowych i jednej rowerowej (zadaszonej). Nowoczesne 2 wiaty przystankowe będą przeznaczone dla oczekujących na przyjazd autobusów. Wiata rowerowa będzie przeznaczona dla podróżujących rowerami, chcących skorzystać z usług Komunikacji Miejskiej w Głogowie.

- Wdrożenie ITS (Inteligentnych Systemów Transportowych) – koncepcja upłynnienia ruchu drogowego wraz z uprzywilejowaniem pojazdów publicznego transportu autobusowego w mieście Głogów – etap pierwszy.

Głównym zadaniem systemu będzie usprawnienie ruchu wszystkich jego uczestników. System na bieżąco zbierał będzie informacje z zainstalowanych przy skrzyżowaniach sterowników sygnalizacji świetlnej o aktualnym natężeniu ruchu oraz zlokalizowanych na terenie miasta kamer oraz z zainstalowanych w autobusach detektorów, dokona pomiaru czasów i średnich prędkości przejazdu, a następnie przeanalizuje je w odniesieniu do całego obszaru i automatycznie zmienia parametry pracy poszczególnych programów sygnalizacji na skrzyżowaniu w taki sposób, aby uzyskać zamierzoną efektywność pracy. Celem wdrożenia tego rodzaju systemu będzie zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez jego uporządkowanie i ułatwienie, zwiększenie przepustowości dróg, zapewnienie korzystnych warunków ruchu drogowego wybranym użytkownikom (komunikacji zbiorowej, rowerzystom, pieszym) przez preferencyjne ich traktowanie, zmniejszenie kosztów ruchu drogowego, zmniejszenie zużycia energii, zmniejszenie szkodliwego oddziaływania ruchu drogowego na środowisko, m. in. ze względu na emisję zanieczyszczeń i hałasu

W związku z tym, że wniosek KM sp. z o.o. w Głogowie aplikujący o środki z funduszy Unii Europejskiej jest już złożony, w dniu 4 października 2016 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na zakup 4 nowych autobusów z silnikami Diesla , które w ramach projektu będą naszym wkładem własnym. Dostawa pierwszych 4 autobusów powinna nastąpić najpóźniej w II kwartale 2017 roku, natomiast realizacja pozostałych założonych elementów projektu zależy od przyznania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

(Fot. KM Głogów)

km

Dodaj komentarz