Miasto Głogów odznaczone medalem!

06

W ubiegłą sobotę, 17 grudnia br. we Wrocławiu odbyły się uroczystości 60-lecia Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele Towarzystwa Ziemi Głogowskiej – prezes Zbigniew Mazurek oraz wiceprezes Dariusz Czaja, będący również członkami DTR oraz prezydent Głogowa – Rafael Rokaszewicz.

W trakcie uroczystości nasze miasto Głogów – za przyczynienie się do wyzwolenia aktywnego stosunku wobec własnego środowiska, rozwijania badań z zakresu przeszłości i kultury regionu, utrwalania odrębności lokalnych oraz popularyzacji tzw. małych ojczyzn – otrzymało zaszczytne odznaczenie: medal im. Aleksandra Patkowskiego, przyznany przez Ruch Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej. Honorową nagrodę z rąk członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego – dr Tadeusza Samborskiego, odebrał prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz, który również za swoje zasługi promowania dziejów ziemi głogowskiej, został odznaczony srebrną oznaką pt. „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”.

A w podczas spotkania odbył się też dolnośląski przegląd inicjatyw ochrony i popularyzacji tradycyjnego dziedzictwa kulturowego, takich jak: Zamek Śląskich Legend – Pławna, Grupa Artystyczna Kopaniec, Piernikarnia Śląska w Niemczy, Sieć Muzeów Domowych oraz dolnośląskie zespoły folklorystyczne

(Fot. Dariusz Czaja)

04 06 010

Dodaj komentarz