Miasto ma koncepcję mieszkaniową na lata 2016-2020

tbs

Po zmianach związanych z kryteriami dochodów, przydziału mieszkań, otwarciu bazy danych zamiany lokali prezydent Głogowa przygotował kolejny projekt: Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Głogów na lata 2016-2020.

Jego celem jest wdrożenie racjonalnej polityki mieszkaniowej zmierzającej do zwiększenia możliwości zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych najuboższych mieszkańców, poprawy stanu technicznego mieszkaniowego zasobu miasta, określenia polityki czynszowej zapewniającej utrzymanie zasobu w należytym stanie technicznym, zwiększenia efektywności zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy.

Jednym z wielu elementów Programu jest budowa nowych mieszkań w ramach TBS. Zakłada się oddanie 4 nowych budynków w latach 2018-2020 (128 mieszkań) oraz przebudowa istniejącego budynku koszarowego.

Program zawiera także: analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, planowaną sprzedaż lokali mieszkalnych, Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu, Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej, wysokość wydatków w kolejnych latach oraz Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania mieszkaniowego zasobu gminy. Na najbliższej sesji – radni zdecydują czy program zostanie przyjęty do realizacji.

(Fot. UM Głogów)

tbs

Dodaj komentarz