Od stycznia 2015 podwyżka cen wody i ścieków

urząd-miasta

Po uchwale Rady Miejskiej z dnia 8 grudnia podwyżki cen wody i ścieków zaproponowane przez PWiK zostaną częściowo zneutralizowane dopłatami jakich udzieli miasto z budżetu na 2015 rok.

Rada Miejska w Głogowie postanowiła udzielić w 2015 roku dopłaty do cen za dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków. Dopłata obejmuje gospodarstwa domowe na terenie miasta Głogowa, które zużywają wodę do celów socjalno-bytowych. Ustalono dopłaty w wysokości 0,40 zł netto za 1m3 dostarczanej wody oraz 1,22 zł netto za 1m3 odprowadzanych ścieków.

Jak średnio te dopłaty wpłyną na odczuwaną podwyżkę każdy mieszkaniec indywidualnie będzie mógł ustalić porównując nowe rachunki z dotychczasowymi, bo sumaryczna podwyżka będzie zależała od ilości zużytej wody.  Jak podaje prezes PWiK głównym powodem jest wzrost kosztów funkcjonowania firmy oraz spadek sprzedaży, który jest postępujący od lat. Znaczne podwyżki nastąpią w przyszłości, kiedy na utrzymanie wejdzie nowa  kanalizacja osiedli Krzepów, Widziszów, Nosocice.

woda2015-1 woda2015-2

Dodaj komentarz