Park Słowiański zmieni swoje oblicze

słowiański

Gmina Miejska Głogów rozstrzygnęła przetarg na zagospodarowanie Parku Słowiańskiego. Wygrała firma z Leszna a zakres robót obejmować będzie szereg zadań. Pierwsze prace powinny ruszyć jeszcze w tym roku.

Planowane prace obejmować będą m.in.: przebudowę dużej fontanny od strony ul. Jedności Robotniczej, zagospodarowanie Parku Miejskiego (przebudowa istniejących ciągów pieszych po starych trasach z wymianą nawierzchni i niwelacją terenu), zagospodarowanie placu wokół dużej fontanny, remont istniejących schodów terenowych, wykonanie placu zabaw jako średniowiecznego grodu, remont małej fontanny od strony Alei Wolności wraz z terenem otaczającym oraz wymiana istniejących opraw oświetleniowych na nowe z oprawami ledowymi, dostawa i montaż elementów małej architektury.

Zadanie wykona firma Gutkowski z Leszna. Kwota zadania w wyniku przetargu wynosi 4.487.658, 85 zł.

(Fot. Dariusz Czaja)

słowiański

Dodaj komentarz