Powalczymy o oddział paliatywny

urząd miasta

Rada Miejska na nadzwyczajnej sesji w dniu 19 sierpnia 2014 uchwaliła stanowisko w sprawie wspomożenia starań o utworzenie w Głogowie oddziału opieki paliatywnej i domowego hospicjum.

 

Jak podkreślił w krótkim wystąpieniu radny Roman Bochanysz – Głogów jest miastem starzejącym się i osób t coraz bardziej specjalistycznej opieki będzie przybywać. Dlatego nie należy poprzestać na samym uchwaleniu apelu ale również zabezpieczyć wsparcie finansowe dla tych działań, gdyż takie potrzeby na opewno będą.

 

STANOWISKO Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 19 sierpnia 2014 roku

w sprawie poparcia działań mających na celu uruchomienie w Głogowie

Poradni Paliatywnej i Domowego Hospicjum .

Rada Miejska w Głogowie popiera inicjatywę utworzenia i funkcjonowania Poradni Paliatywnej i Domowego Hospicjum .

     Na terenie naszego miasta i powiatu brakuje takiej formy opieki. Z diagnozy potrzeb społecznych wynika bezwzględne zapotrzebowanie na tego typu świadczenia zdrowotne.
Ogromne problemy z jakimi muszą się zmierzyć osoby nieuleczalnie chore i ich rodziny wymagają specjalistycznego wsparcia .

Rada Miejska w Głogowie upoważnia Przewodniczącego Rady do przekazania stanowiska do Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Dodaj komentarz