Powstanie Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta

urząd-miasta

Prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz zaprasza głogowskich przedsiębiorców na spotkanie poświęcone powołaniu Rady Gospodarczej przy prezydencie miasta Głogowa.

Rada, reprezentowana przez lokalne środowiska gospodarcze, pełnić będzie funkcje opiniodawcze i doradcze przy Prezydencie Miasta Głogowa w zakresie spraw związanych z rozwojem gospodarczym miasta. Rada Gospodarcza uprawniona będzie do wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw i projektów rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki Głogowa.

Prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz zaprasza na spotkanie wszystkich przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji samorządu gospodarczego i organizacji pracodawców, którzy chcą czynnie włączyć się w gospodarcze życie miasta.

Spotkanie odbędzie się 4 marca o godzinie 15.00 w Sali Rajców głogowskiego Ratusza.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:

Doradca prezydenta Głogowa ds. kontaktów społecznych

Urząd Miejski w Głogowie, Rynek 10, pok. 229

Dodaj komentarz