Przyjdź na sobotnią debatę o przyszłości Głogowa

konkursy

Stowarzyszenie Forum Obywateli Społecznie Aktywnych zaprasza wszystkich głogowian na panel dyskusyjny dotyczący strategii rozwoju Głogowa, który odbędzie się w sobotę (10 grudnia) o godzinie 12.00 w sali 110 PWSZ w Głogowie.

W ten sposób Stowarzyszenie rozpocznie zapowiadany kilka miesięcy temu cykl dyskusji dotyczących strategicznych wyzwań dla rozwoju Głogowa. W sumie odbędą się cztery takie dyskusje dotyczące obszarów wyznaczonych przez naszą organizację w toku prac nad wstępnym dokumentem strategicznym, który został zaprezentowany we wrześniu. Te obszary to: infrastruktura i środowisko, zarządzanie miastem, gospodarka, społeczeństwo. Pierwszy panel poświęcony będzie właśnie ostatniemu obszarowi, a kolejne odbędą się w przyszłym roku. Celem serii debat jest stworzenie nowej strategii rozwoju miasta, która zastąpi dotychczasową.

Do udziału w panelu dotyczącym społeczeństwa zaprosiliśmy przedstawicieli organizacji pozarządowych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i wszystkich mieszkańców naszego miasta. Jesteśmy przekonani, że zainauguruje to rzeczową dyskusję o najważniejszych wyzwaniach stojących przed rozwojem Głogowa.

Panel dyskusyjny dotyczący strategii rozwoju Głogowa, odbędzie się w sobotę (10 grudnia) o godzinie 12.00 w sali 110 PWSZ w Głogowie.

(Fot. Dariusz Mikołajewicz)

konkursy

 

Dodaj komentarz