„Przyrodnicza” do likwidacji?

szk

Wczoraj w Technikum nr 6, czyli popularnej „Przyrodniczej” odbyło się zebranie Rady Rodziców. Nie było to zwyczajne zebranie, gdyż Rodzice zaprosili dyrekcję szkoły, uczniów oraz lokalne media. Temat spotkania nie należał do przyjemnych. Dyskusja toczyła się na temat LIKWIDACJI SZKOŁY!

Ze smutkiem i przerażeniem zebrani w sali gimnastycznej słuchali przekazywanych im informacji. Elżbieta Sawczak - dyrektorka „Przyrodniczej” rozmawiała z uczniami, którzy również są przeciwni likwidacji szkoły, którą wybrali.

Głos w tej sprawie w imieniu Rady Rodziców zabrał Piotr Burda – Sekretarz Rady Rodziców, którzy identycznie, jak ich dzieci są przeciwni likwidaci oraz przenoszeniu uczniów do innych szkół. Pan Piotr apelował do zebranych w sali gimnastycznej, aby wszyscy uczestniczyli w Posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Głogów (Posiedzenie odbędzie się w czwartek 2 lutego br. o godzinie 14:30 w sali 224 w budynku starostwa powiatowego ul.Gen. Władysława Sikorskiego 21).

Zarówno dyrekcja, rodzice, jak i uczniowie są pełni obaw, że szkoła zostanie zlikwidowana, a oni sami stracą zaplecze nauki. Zagospodarowany teren wokół szkoły, ale również w kilkunastu częściach naszego miasta należą do zasług uczniów z Technikum nr 6 w Głogowie. Pan Piotr słusznie zauważył, że po ewentualnym przeniesieniu uczniów do różnych szkół zdobędą teorię, ale nie praktykę. 

Warto dodać, że sekretarz apeluje do Pana Starosty, aby jeszcze raz rozważył swoje decyzje dotyczące zamknięcia tej szkoły. Pan Piotr na zakończenie rozmowy podkreśla, że starostwo dokłada się do utrzymania szkoły„Nie ma szkoły do której się nie dokłada, bo szkoły to nie są zakłady produkcyjne, które wypracowują zyski. To nie jest huta. Zyskiem szkoły jest absolwent, który wchodzi w rynek pracy. Myślę, że pan starosta musi jeszcze raz to przemyśleć tę sprawę i się dobrze zastanowić” – dodaje sekretarz Rady Rodziców. 

(Fot. i źródło: Marta Wróblewska / Sensacyjni Głogów)

szk

Dodaj komentarz