Rafael Rokaszewicz objął urząd Prezydenta Miasta

prez3

Na uroczystej sesji w dniu 8. grudnia 2014 roku zaprzysiężony został prezydent elekt Rafael Rokaszewicz.

Na początku sesji ślubowanie złożył radny Sławomir Majewski, który obecny był pierwszy raz po wyborze na radnego. Rada Miejska, która obradowała już w pełnym składzie przyjęła przysięgę złożoną przez Prezydenta Rafaela Rokaszewicza. Podziękował on wszystkim mieszkańcom za wybór i deklarował wolę współpracy z Radą Miejską jako organem stanowiącym prawo lokalne. Ustępujący prezydent Jan Zubowski żegnając się z urzędem i pracownikami pozwolił sobie jednak na pewne złośliwości wobec Rafaela Rokaszewicza. Nie przekazał insygniów prezydenckich jak każe tradycja bezpośrednio następcy tylko oddał je przewodniczącemu Andrzejowi Kolińskiemu, który polecił pracownicy Biura Rady nałożyć je nowemu prezydentowi.

Przewodniczący rady ogłosił przerwę na składanie życzeń, gdyż z gratulacjami nowemu prezydentowi przyszło ponad sto osób.

Po przerwie obradowała już Rada Miejska, w której od razu widoczne stały się podziały polityczne.  Dokonano wyboru wiceprzewodniczących – Eugeniusz Patyk i Justyna Żołnierczyk z klubu radnych Jana Zubowskiego. Odrzucono propozycję SLD aby jednym z zastępców był Zbigniew Sienkiewicz.

W czasie ustalania składów komisji radnych ten sam klub nie dopuścił radnego Sławomira Majewskiego do żadnej komisji rady. Jest to wyraźna zemsta nowych radnych na „starym” radnym szczególnie nie lubianym przez Jana Zubowskiego.

Podział polityczny ujawnił się jeszcze bardziej przy ustalaniu pensji nowego prezydenta. Nie dopuszczono do tego aby miał on pobory nawet w tej wysokości jak Prezydent Zubowski 4 lata temu. Nie wzięto pod uwagę faktu, że doświadczenie i praktyka samorządowa jest w przypadku nowego prezydenta równie wysokie a praktyka dłuższa.

W efekcie ustalono następujące składniki zależne od rady : pensja zasadnicza 5000 zł, dodatek funkcyjny 1000 zł, dodatek specjalny 30%. Poprzednik 4 lata temu miał pensję w wysokości 5600 zł, dodatkiem funkcyjnym 2100 zł i dodatkiem specjalnym 40%. Oznacza to, że następca otrzyma za pełnienie swojej funkcji ok. 5000 złotych miesięcznie mniej niż poprzednik. Wywołało to niemałe zdziwienie niektórych radnych zaskoczonych takim obrotem sprawy. Radny Majewski przypominał, że mimo to iż był w opozycji do prezydenta Zubowskiego zawsze głosował za przyznaniem mu takiego wynagrodzenia jakie do dzisiaj pobierał. Radny Paweł Chruszcz zdziwiony był efektem jaki spowodowały wybory w okręgach jednomandatowych. Z założenia miały one odpartyjnić samorząd a okazało się, że tylko pogłębiły podziały partyjne.

Zupełnym ewenementem w radzie jest funkcjonowanie Klubu  Radnych  KWW Jana Zubowskiego, który już nie jest ani prezydentem, ani nawet radnym miejskim. Czy po dalszych podobnych wyczynach „swoich” będzie on nadal dumny z patronowania takiemu klubowi – trudno na razie powiedzieć. Radni powinni uświadomić sobie, że po wyborach są już wg prawa samorządowego radnymi miasta Głogowa, a nie Jana Zubowskiego.

 

 

prez1 prez2 prez3 prez4 prez5

Dodaj komentarz