Ruszyły konkursy ofert na zadania publiczne

konkursy

Prezydent Miasta Głogowa ogłosił dziś otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w trzech obszarach: w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia oraz w zakresie pomocy społecznej.

Zainteresowane konkursami ofert organizacje pozarządowe mogą znaleźć wszelkie informacje na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głogowie: 

http://www.miasto.glogow.org/miasto/index.php/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/konkursy

Zainteresowane ofertami organizacje mogą składać wypełnione wnioski na zadania publiczne w terminie do 22 grudnia br.

(Fot. D.Mikołajewicz)

konkursy

 

 

Dodaj komentarz