W Gminie Kotla powstały grupy odnowy wsi

odnowa

Sołectwo Ceber i Moszowice w Gminie Kotla zgłosiły się do programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W sołectwach powołano grupy odnowy i kolejnym krokiem jest opracowanie przez każdą grupę Sołeckiej Strategii Rozwoju. W dniach 29-30 listopada br. odbyły się szkolenia dla mieszkańców, którzy poprzez wspólną pracę chcą stworzyć warunki do rozwoju własnego sołectwa.

Podczas dwóch dni warsztatowych mieszkańcy przeanalizowali zasoby, które posiadają w swojej miejscowości, jej słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia, które mogą mieć wpływ na miejscowość w przyszłości. Grupy zgodnie opracowały plan rozwoju swojego sołectwa na kolejne lata. Ze strategią wszyscy zainteresowani mieszkańcy będą mogli zapoznać się na najbliższych zebraniach wiejskich. Warsztaty dla obu sołectw sfinansowała Gmina Kotla.

- „Cieszę się, że w kolejnych miejscowościach powstały grupy odnowy, które chcą działać na rzecz swoich miejscowości. Mieliśmy już grupy odnowy w czterech naszych sołectwach i z doświadczenia wiemy, że realizują wspaniałe przedsięwzięcia” – mówi wójt Łukasz Horbatowski.

odnowa

Dodaj komentarz