Zmiany organizacji pracy Wydziału Administracji Budowlanej w starostwie

starostwo

Starosta Głogowski uprzejmie informuje, iż od 12 września br. nastąpiła zmiana organizacji pracy Wydziału Administracji Budowlanej Starostwa Powiatowego w Głogowie, której celem jest skrócenie terminu rozpatrywania składanych wniosków i zgłoszeń oraz usprawnienie pracy Wydziału.

Przyjmowanie interesantów (m.in. Inwestorów, Pełnomocników, Projektantów) w toczących się postępowaniach administracyjnych,nastąpi po uprzednim umówieniu się na konkretny termin, tj.: dzień i godzinę, z pracownikiem merytorycznym rozpatrującym sprawę (złożony wniosek, zgłoszenie) pod numerem telefonu: 76-7282807 oraz osobiście w Sekretariacie Wydziału w pokoju nr 20 (parter budynku).

W pomieszczeniach zajmowanych przez WAB przygotowany został również specjalny pokój, w którym pracownicy prowadzący konkretne sprawy będą mogli prowadzić rozmowy z zainteresowanymi mieszkańcami – z możliwością wygodnego rozłożenia wymaganej dokumentacji, planów itp.

Wszelkie dodatkowe informacje będzie można uzyskać w Sekretariacie Wydziału Administracji Budowlanej w pokoju nr 20 (parter budynku) oraz pod numerem telefonu: 76-7282807.

(Fot. Starostwo Powiatowe w Głogowie)

starostwo

Dodaj komentarz